Erzincan Valiliği
Erzincan Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Erzincan Valiliği
Erzincan Valiliği
YAPI MÜTEAHHİDİNİN GEÇİCİ OLMASI HALİNDE İSTENİLEN BELGELER

 

Geçici Yapı Müteahhitlik Yetki Belgesi Numarası

Verilebilmesi İçin İstenen Belgeler

 

GEÇİCİ MÜTEAHHİTLİK İSTENEN BELGELER

  1. Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi Numarası Başvuru Formu(EK-1)
  2. Tapu Fotokopisi
  3. Mimari proje ön kapağı(Proje müellifi onaylı)
  4. Banka Dekontu(2 sayfa) Başvuru Ücreti:850 TL(661)
  5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  6. Taahhütname
  7. Muvafakatname + Kimlik Fotokopileri (Hisseli arsalar/tapular  için)

YAPI MÜTEAHHİDİ  YETKİ BELGESİ NUMARASI  BAŞVURU VE BİLGİLENDİRME FORMU