Erzincan Valiliği
Erzincan Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Erzincan Valiliği
Erzincan Valiliği
İDARİ KADROMUZ

 

 

 

                                                                             Orhan KARAKAYA

                                                                             İl Müdür Yardımcısı

 

1973 Yılında Erzincan Merkez’de doğdum. İlk Orta ve Lise öğrenimimi Erzincan’da yaptım. Üniversiteyi  1995 yılında İstanbul  Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde Fakülte ikincisi olarak tamamladım.

-1995-1998 yılları arasında Erzincan Belediyesinde kontrol Mühendisi ve Toplu Konut Şube Müdürü olarak çalıştım.

-1999-2002 yılları arasında T.Halk Bankası A.Ş. Erzurum Bölge İnşaat Emlak Müdürlüğünde Mühendis olarak çalıştım.

-2002-2005 yılları arasında Mülga Erzincan Köy Hizmetleri Köy yolları Şubesinde Mühendis olarak görev yaptım.

-2005-2011 yılları arasında Erzincan Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) Yapım Şube Müdürlüğü kontrol  Mühendisi olarak görev yaptım.

-2011 yılından 28.07.2017 kadar  Müdürlüğümüzde asil Şube Müdürü olarak görev yaptım.28..07.2017 tarihinden beri İl Müdür Yardımcısı olarak görevime devam etmakteyim.

Askerliğimi Asteğmen olarak İzmir Narlıdere İstihkam taburunda yaptım. Orta derecede İngilizce bilmekteyim.

 Evli ve 2 çocuk babasıdır.

                                                                                      Barış SAVAR

                                                                               Milli Emlak Müdürü

    1975 yılında Ergani’de dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokulu İzmir’in Çeşme İlçesinde, liseyi İzmir Atatürk Lisesi’nde tamamladı. 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

1998-2004 yıllarında Çeşme Malmüdürlüğü’nde Milli Emlak Memuru olarak görev yaptı. 2004 yılında İzmir Mesleki Eğitim Kursunu bitirdi. 2005-2007 yıllarında Şırnak Defterdarlığı’nda, 2007-2010 yıllarında Bodrum Malmüdürlüğü’nde, 2010-2011 yıllarında Denizli Defterdarlığı’nda, 2011-2013 yıllarında Sinop Defterdarlığı’nda Milli Emlak Müdür Yardımcısı olarak, 2013-2018 yıllarında Erzincan Defterdarlığı’nda Milli Emlak Müdürü olarak görev yaptı.

            Yüksek Lisansını Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Bölümünde tamamladı.

Sermaye Piyasası Kurulu Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı bulunmaktadır.

Halen Erzincan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde Milli Emlak Müdürü olarak görev yapmakta olup, evli ve 2 çocuk babasıdır.

 

                                                                                         Sinan ÇOŞKUN

                                                                                Milli Emlak Müdür Yardımcısı

1980 yılında Erzurum Pasinler’de dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Pasinlerde tamamladı. 2001- 2003 yıllarında Erzincan’ın İliç İlçesinde, 2003-2011 yıllarında Erzurum’un Pasinler İlçesinde İmam-Hatip olarak görev yaptı. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 2011 yılında Erzincan Defterdarlığı Karayazı Mal Müdürlüğü’ne V.H.K.İ olarak naklen atandı. 2015 yılında Ankara Mesleki Eğitim Kursunu bitirdi. 2016-2018 yıllarında Erzincan Defterdarlığında Milli Emlak Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

Halen Erzincan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde Milli Emlak Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olup evli ve 3 çocuk babasıdır.

                                                                                                            Uğur GÜZ

                                                                                            Milli Emlak Müdür Yardımcısı 

            1965 yılında Erzincan’da doğdu. İlkokul, Ortaokul ve Liseyi Erzincan’da okudu. 1984-1987 yılları arasında inşaat firmasında ve Özel Harita Mühendislik Bürosunda teknik personel olarak görev yaptı. 12.03.1987 tarihinde Erzincan Defterdarlığı-Milli Emlak Müdürlüğünde Milli Emlak Memuru olarak göreve başladı.

            1993 yılında Milli Emlak Şef Görevlisi, 1996 yılında açılan Şeflik sınavını kazanarak, Erzincan Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde Milli Emlak Şefi oldu.

              1998 yılında Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi “Sosyal Bilimler Ön Lisans” bölümünden mezun oldu. Erzincan Valiliği’nin (Defterdarlık Personel Müdürlüğü) 05.10.2011 tarihli onayı ile Milli Emlak Müdür Yardımcısı Görevlisi olarak görevlendirilmiş olup, halen Milli Emlak Müdür Yardımcısı Görevlisi olarak görevini yürütmektedir.

               Evli ve 3 çocuk babasıdır. 

                                                                                

             

 

                                                                             Ahmet ÇETİN

                                                 Yapı Denetimi ve Yapı Malzemeleri Şube Müdürü

                                                             

           1972 yılında Erzincan’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Erzincan’da tamamladı. Atatürk Üniversitesi Erzincan Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümünden mezun oldu.

           1992 – 1997 yılları arası özel sektörde teknik elaman olarak çalıştı. 1997 – 2001 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne çalıştı. 2001 – 2009 yılları arasında Erzincan Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünde çalıştı. 2009 – 2012 yılları arasında Görevde Yükselme Sınavı sonucu Hatay Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak çalıştı. 2009 – tarihinden itibaren Erzincan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde halen Şube Müdürü olarak çalışmaktadır.

            Evli ve 3 çocuk babasıdır.

 

 

 

                                                                             Cengiz AKTEPE

                                 Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Şube Müdürü

 

    1968 Yılında Erzincan’da doğdu. 1988 yılında Erzincan Meslek Yüksek Okulu Elektrik bölümünden   mezun olarak 1989 yılında PTT Başmüdürlüğü Erzincan Teknik İşler Şube Müdürlüğünde Santral Teknikeri olarak göreve başladı.1989-1991 yılları arası Tercan ve Çayırlı İlçeleri bölge telekomünikasyon sorumlusu olarak görev yaptı. Askerlik görevi dönüşü Erzincan Merkez ofiste Santral Teknikeri olarak görevine devam etti. 2005 yılında Türk Telekom Anonim Şirketinin özelleştirilmesi sonucu 4046 yasa gereği Erzincan Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü Yapım Şube Müdürlüğünde Elektrik Teknikeri olarak göreve başladı. 4 yıl İhale Takip Şefliği görevini yürüttü. 2012 yılında İşletme Fakültesini bitirerek aynı yıl Bil.Tek.İnsan Kay. ve Dest.Hiz.Şube Müdürlüğü görevine Valilik ve Bakanlık Makamı oluru ile atanarak Şube Müdürlüğü görevini yürütmektedir.

Evli ve üç çocuk babasıdır. 

 

 

                                                                            M. Emrah KAYA

                                                    Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürü

 

M. Emrah KAYA 1986 yılında Ağrı’da doğmuştur.

İstanbul Teknik Üniversitesi inşaat mühendisliği bölümünü bitirmiş olup, halen aynı üniversitede yüksek lisansına devam etmektedir.

İlk, orta eğitimini Ağrı’da tamamladıktan sonra Erzincan Fen Lisesi’nde lise eğitimini tamamlamış ve ardından İstanbul Teknik Üniversitesi inşaat mühendisliği bölümünü bitirmiştir.

Lisans mezuniyetinin ardından henüz yüksek lisansı aynı üniversitede devam ederken önce İstanbul’da özel sektörde kısa bir süre çalışmasının ardından, 2010 yılında mülga Edirne Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünde sözleşmeli inşaat mühendisi olarak ilk kamu görevine başlamıştır.

2011 yılı içerisinde ise mülga Erzincan Bayındırlık ve İskân Müdürlüğüne kpss ataması ile kadrolu inşaat mühendisi olarak atanarak, aynı görevine Erzincan İl’imizde devam etmiştir.

Ardından, 2014 yılında Erzincan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde Altyapı ve Kentsel Dönüşüm şube müdürlüğüne vekâleten atanmış olup, halen şube müdürlüğü görevine devam etmektedir.

Evli ve 1 çocuk babasıdır.

 

 

                                                                     Mutlu ARSLANTÜRK

                                                              İmar ve Planlama Şube Müdürü

                                                                 Proje ve Yapım Şube Müdürü
         

1983 yılında Erzincan’da doğmuştur.

İlkokulu Erzincan İli Kemah ilçesinde okuduktan sonra ortaokul ve liseyi Erzincan Anadolu Lisesinde okumuştur.

Lisans eğitimini Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliğinde tamamladıktan sonra Yüksek Lisans Eğitimini Maltepe Üniversitesi İşletme alanında yapmıştır.

Lisans eğitiminin ardından 2005-2006 yılları arasında çeşitli firmalarda saha mühendisliği ve şantiye şefliği görevlerini ifa etmiştir.

2006 yılında Erzincan Bayındırlık ve İskân Müdürlüğüne İnşaat mühendisi olarak atandıktan sonra 2006-2011 yılları arasında Yapım Şube Müdürlüğünde kontrol mühendisi olarak görev yapmıştır.2011-2012 yılları arasında Proje Şube Müdürlüğünü vekâleten yürütmüştür.2012-2018 yılları arasında Yapı Denetimi ve Yapı Malz. Şube Müdürlüğünde İnşaat Mühendisi olarak görev yaptıktan sonra 13.07.2018 tarihinden itibaren İmar ve Planlama Şube Müdürlüğü görevini yürütmektedir. Evlidir.

 

                                                                            Engin BAŞ

                                                    ÇED ve ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜD.

 

1975 yılı Gümüşhane doğumludur. İlk, orta ve lise eğitimini Erzincan da tamamladı. Cumhuriyet Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünden 1996 yılında mezun oldu.2 yıl Özel sektörde çalıştı. Askerlik hizmetini 259.Dönem Personel Yedek Subay olarak Adana Askerlik Dairesinde yaptı.

2000-2008 yılları arasında Aras Elektrik Dağıtım A.Ş Bayburt İl Müdürlüğü,2008-2013 yılları arasında ise Aras Elektrik Dağıtım A.Ş Erzincan İl Müdürlüğü bünyesinde Mühendis, Şef olarak çalıştı. Kurumun özelleştirilmesi nedeniyle 2013 yılında naklen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Mühendis olarak atandı. 2017 tarihinden itibaren Çed ve Çevre İzinleri Şube Müdürlüğü görevini yürütmektedir. 

Evli ve iki çocuk babasıdır.

                                                                                     Abdullah Ayhan AKIN

                                                                               Yerel Yönetimler Şube Müdürü

1970 yılı Erzincan doğumludur. İlk, orta ve lise eğitimini Erzincan da tamamladı. Atatürk Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Elektrik Bölümünden 1996 yılında, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden 2011 mezun oldu.

1992-2013 yılları arasında Aras Elektrik Dağıtım A.Ş Erzincan İl Müdürlüğü bünyesinde İşletme Şefi ve Şube Müdürü olarak çalıştı. Kurumun özelleştirilmesi nedeniyle 2013 yılında naklen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Uzman olarak atandı. 03.09.2019 tarihinden itibaren Yerel Yönetimler Şube Müdürlüğü görevini yürütmektedir. 

Evli ve dört çocuk babasıdır.