"Fındıklı Barajı ve HES (30 MW), Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santrali"
13 Şubat 2013
İLAN
 
 
             ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
 
 
            Erzincan İli, Tercan İlçesi, Tuzla Çayı Üzerinde Yılbatu Elektrik Üretim A.Ş. tarafından yapılması planlanan “Fındıklı Barajı ve HES (30 MW), Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santrali” projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED Raporu, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından ÇED Yönetmeliğinin 12.Maddesi gereğince incelenmiş, rapor yeterli bulunmuş olup, nihai olarak kabul edilmiştir.
 
ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince; “Komisyonun nihai ettiği ÇED Raporu halkın görüş ve önerilerini almak üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde ve Bakanlıkta on (10) iş günü görüşe açılır” hükmü uyarınca Projeye ilişkin, varsa halkın görüş ve önerilerinin Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) bildirilmesi gerekmektedir.
    
Kamuoyuna duyurulur.
 
 
İlan Süresi: 10(On) İş Günü